Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for salg av varer fra scent webshop til forbrukere. Betingelsene og ordrebekreftelse utgjør til sammen avtalegrunnlaget for kjøpet. Du må ha fylt 18 år for å handle på scent webshop.

1. Parter

Selger er Scent AS, registrert i Brønnøysund-registeret med foretaksnummer 896 935 852 | Tlf: 93088030 | E-post: kontakt@scent.no/linda@scent.no, og blir i det følgende kalt “scent”. Kjøper er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende kalt “kjøper”.

2. Avtaleinngåelse

Kjøpers bestilling er bindende når bestillingen er registrert på scents server. Kjøper har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se punkt 9 nedenfor. Når scent har mottatt kjøpers bestilling, sendes umiddelbar en ordrebekreftelse til kjøpers e-postadresse. scent er bundet av kjøpers bestilling, men leveranse kan avvike fra ordrebekreftelse i henhold til punkt 3 og punkt 4.

3. Priser

Alle priser oppgitt i nettbutikken er inkludert merverdiavgift. Totalbeløpet for kjøpet kommer frem før bestilling og inkluderer alle kostnader slik som porto og eventuelle gebyr. scent forbeholder seg retten til å endre priser uten forvarsel, og det er prisen i ordrebekreftelsen som kjøper skal betale. Hvis det har forekommet skrive- eller trykkfeil i elektronisk eller trykket materiell som er større en 10% av normal utsalgspris, kan scent innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget ensidig endre eller avvise ordren. Dette gjelder selv om kjøper har mottatt ordrebekreftelse.

4. Utsolgte varer

scent forbeholder seg retten til å kansellere kjøpers bestilling dersom en eller flere varer er utsolgt. Hvis en eller flere varer er utsolgt, vil kjøper få beskjed per e-post med et nytt tilbud fra scent. Kjøper kan velge å akseptere det nye tilbudet med de endringer som er foretatt, eller kansellere bestillingen.

5. Frakt og levering

scent sender varene i posten som brev eller postpakke. Fraktprisen er fast, og angis i nettbutikken ved bestilling. Ordren blir pakket og sendt dagen etter bestilling.

6. Personopplysninger

scent bruker kjøpers personopplysninger kun i forbindelse med kjøpet. Personopplysningene blir oppbevart så lenge kjøper er aktiv kunde hos scent eller til kjøper ber om at de blir slettet.

7. Reklamasjon

Dersom en vare har feil eller mangler kan kjøper kreve omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet i henhold til Forbrukerkjøpsloven. Reklamasjonsfristen er normalt 2 år etter at kjøper mottok varen. Dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enn 2 år utvides reklamasjonsfristen til 5 år. For å kunne gjøre en mangel gjeldende må kjøper gi scent beskjed i rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Se forøvrig Lov om Forbrukerkjøp. scent tar ikke ansvar for kjøpers feil bruk av varer.

8. Angrerett

Kjøper kan gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at scent har oppfylt sin opplysningsplikt i henhold til angrerettloven og varen er mottatt. Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller etter 1 år dersom opplysninger om angreretten ikke er gitt. Kjøper må gi melding til scent dersom angreretten benyttes. Fristen anses overholdt dersom meldingen er sendt innen fristens utløp. Det stilles ikke formkrav til meldingen, men denne bør av bevismessige årsaker være skriftlig. Dersom vilkårene for angrerett er oppfylt, plikter scent å tilbakeføre alle faktiske kostnader som er belastet kjøper. Returkostnader må imidlertid kjøper bære, med mindre scent har misligholdt avtalen. Varen må være uåpnet/ubrukt.

9. Trykkfeil

scent tar forbehold om at det kan forekomme skrive- eller trykkfeil i elektronisk eller trykket materiell, som kan innebære at scent ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i nettbutikken eller på annen måte.